:: ÚVOD ::
:: KDO JSME ::
:: PROGRAM ::
:: TISKOVÉ ZPRÁVY ::
:: PŘEDNÁŠKY ::
:: VYCHÁZKY ::
:: ČLÁNKY ::
:: ARCHITEKTI ::
:: GALERIE ::
:: KNIHY ::

 

SEZNAM ARCHITEKTŮ PŮSOBÍCÍCH V PLZNI A ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

 

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Ř

S

Š

T

U

V

W

X

Y

Z

Ž

 
B
Ing. arch. Vladimír BELŠÁN (nar. 1922)

studia Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství v Praze
Státní banka a památník přátelství v Plzni spol. M. Sýkora(dnes Komerční banka, Goethova ul.)

Karel BUBLA (1875-1951)

Studoval v Plzni
Stavitel, majitel stavební firmy
Postavil řadu domů v Plzni
Secesní domy v Plzni

Č
Ing. arch. Jaroslav ČADA (1889-1969)

1934-Mandlova škola (gymnázium Pikova) s V. Weingärtnerem

Prof. dr. ing. arch. Alois Jan ČENSKÝ (nar. 1868)

1905-Vinohradské divadlo
1908-Smíchovský Národní dům
1901-Měšťanská beseda v Plzni

Dr. ing. arch. Rudolf ČERNÝ (1890-1977)

Studoval ČVUT v Praze
1921-návrh sadové úpravy zasypané mlýnské strouhy-nerealizováno
1930-s arch. J. Krohou zvítězil v soutěži na kino Elektra
1931-kino Elektra, roh Americké třídy a Škroupovy ulice
lékařský nájemní dům Aeskulap, Americká třída 11

F
Jaroslav Fišer


Ing. Jan FOUSEK (nar. 1919)

projektoval rodinný dvojdům v Bezovce, Brožíkova ulice č. 21

Dr. ing. arch. Bohumír FRIDRICH (nar. 1901)

Studoval na ČVUT v Praze
Od roku 1934 působil ve Starém Plzenci
S Č. Ryplem projektoval přístavbu průmyslové školy strojnické
Vyprojektoval 27 rodinných domů

G
Ing. arch. Jaroslava GLOSEROVÁ (1932-1981)

studium ČVUT v Praze
hotel Ural na nám. Republiky v Plzni
budova SNB v Plzni (dnes sídlo Policie ČR, roh Sirkova, Denisovo nábř.)
krajská politická škola v Plzni

Ing. arch. O. GSCHWIND

"SORELA", Plzeň-Slovany

H
Ing. arch. Jaroslav HAUSNER (nar. 1914)

studium Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství v Praze
podrobný územní plán sídliště Plzeň-Slovany oceněný na přehlídce prací Svazu českých architektů (1957)

Karel HONZÍK

Rodinný dům v Hradišti

CH
Dr. ing. arch. Bohumil CHVOJKA (1886-1962)

Projektoval řadu plzeňských i mimoplzeňských staveb
1924-kostel Mistra Jana Husi na rohu Borské a Němejcovy ulice
1928-Okresní nemocenská pojišťovna, Denisovo nábřeží
1930-Studentský dům, Denisovo nábřeží
1929-Okresní dětský domov (dnes Procházkův ústav lékařské fakulty)
1932-nájemné domy Prazdroje na Rokycanské třídě
1929-s ing. Beerem novostavba domu čp. 136 na náměstí Republiky
dům v Reslově ulici č. 3

K
Ing. arch. Josef KASL (nar. 1933)

studium ČVUT v Praze
spolupráce na projektu sídliště Plzeň-Bory
výškový obytný dům a restaurace Sputnik v Plzni na Borech

Václav KLEIN

Lidová univerzita Husova, Prokopova třída
kino Univerzita, Prokopova třída v Plzni (dnes Konorní divadlo)

Prof. arch. Jan KOTĚRA (1871-1923

profesor pražské Akademie výtvarných umění
1887-90 studoval na německé vyšší průmyslové škole v Plzni
Návrh na přestavbu kostela sv. Jiří na Doubravce

František KRÁSNÝ (1865-1947)

rodák z Koterova
studoval ve Vídni u prof. Hasenauera a prof. Wagnera
řada staveb ve Vídni
zúčastnil se soutěže na budovu divadla do Plzně
1897-dům čp.167-168 na rohu Smetanovy a Prešovské
1898-dům čp.166 Smetanova ulice
dům čp.140 Smetanova ulice
1900-dům čp.218 v Riegrově ulici
1928-modernizace Občanské záložny v Kopeckého sadech
1929-sokolovna na návsi v Koterově

Arch. Jiří KROHA

1930-vítězný soutěžní návrh na kino Elektra (s R. Černým)

L
Ing. arch. František LEDVINA (nar. 1874)

Studoval architekturu na ČVUT v Praze
Pracoval u prof. Čenského a prof. Kouly
Navrhl soukromé domy a pomníky
1912-secesní nájemní dům čp.345 na rohu Dřevěné ul. a Šafaříkových sadů
1913-dispozice městského parku na Borech

Dr. ing. arch. Karel LHOTA (1894-1947)

1325-32 profesorem PŠS v Plzni
spolupracoval s Adolfem LOOSem
byt Viléma Hirsche v Plachého ulici 4
byt dr. Vogla na Klatovské třídě 19
Brummelova vila, Husova třída 58 s Loosovými interiéry

Adolf LOOS (1870-1933)

Řada interierů v Plzni
Bendova 10: byt je movitou kulturní památkou, 1930-31
Klatovská 12: vlastníkem je město Plzeň, 1929
Klatovská 19: objekt vlastní armáda, 1931-32
Klatovská 110, vlastníkem je město Plzeň, 1931-34
Husova 58: soukromý vlastník, dům přestavěný Loosem v letech 1928-29
Náměstí Republiky 22: soukromý vlastník, tzv. Weinerův byt, 1931
Náměstí Republiky 22: soukromý vlastník, 1931
Klatovská 140: soukromý majetek, 1930
Náměstí Míru 2: 1928, zničeno 1937-38
Plachého 6: 1907-09, 1929-30, zničeno
Šafaříkovy sady 9: 1929-30, dům byl roku 1974 zbořen
Husova 20: byt byl postaven v letech 1931-32

Ing. arch. František LOJDA (nar. 1924)

studium Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze
areál středních průmyslových škol elektrotechnické a dopravní v Plzni na Slovanech
obvodní nákupní středisko LUNA v Plzni na Borech

M
Ing. arch. Leo Meisl (1901-1944)

studoval architekturu na Deutsche Technische Hochschule v Praze
u prof. A. Riebera a R. Kühna
1933-pomník J.U.D. Adolfa Riedla
1934-adaptace obchodního výkladce pro Emila Wollnera, zástupce HOB - Klatovská 12
1936-činžovní dům Na Belánce 6
1937-vila J. Kokošky - Nepomucká třída 10
1938-budova Okresního soudu a fin. úřadu v Kralovicích

N
Dr. tech. ing. arch. Václav NECKÁŘ (nar. 1896)

Studoval na ČVUT v Praze (Balšánek, Čenský, Kříženecký)
Spolupracoval s arch. Kotěrou
1932-1925-profesorem PŠS v Plzni
Živnostenská škola pokračovací
dům Lidové univerzity v Plzni (dnes Komorní divadlo)
stadion ČOS v Plzni
spolupracoval na projektu budovy policie
rodinné domy a vily v Plzni
rekonstrukce budovy městských lázní v Plzni na Denisově nábř.
kulturní dům v Hrádku u Rokycan

O
Arch. Vít OBRTEL

konec 50.-tých let-Domov důchodců a městská nemocnice

P
Ing. arch. Jaroslav PEKLO (nar. 1933)

studium ČVUT v Praze
spoluúčast při rekonstrukci galerie ČFVU - Červené srdce v Plzni
spoluúčast při rekonstrukci a dostavbě výstavního areálu EX Plzeň
spolupráce na obchodním domě PRIOR v Plzni
spolupráce na družstevním CENTRUMu v Plzni na Doubravce

R
Ing. arch. Čestmír RYPL (1902-1975)

Studoval na ČVUT v Praze
Po studiích pracoval v atelieru Le Corbusiera
1932-1971 profesorem PŠS v Plzni
Přístavba průmyslové školy strojnické-s dr. ing. arch. B. Fridrichem
1970-Plavecký bazén ve dvoře stavební průmyslovky

S
Arch. František SAMMER (1907-1973)

studium Státní průmyslové školy stavební v Plzni
1930-33 stáž u Le Corbusiera v Paříži
do roku 1948 v zahraničí
účast na projektu Centrosojuzu v Moskvě (u Le Corbusiera)
spolupráce na projektech moskevského metra (stanice Misanickaja, Kirova)
spolupráce na projektu internátu pro Sri Ashram v Pondichéry v Indii (u A. Raymonda v Japonsku)
koncept prvního směrného územního plánu Plzně (spolu s prof. J. Krisem)
amfiteátr na Lochotíně v Plzni (1951-61) - jevišťní budova S. Suda
první obytné domy na sídlišti Slovany (SORELA)

Ing. arch. Ladislav SKŘIVÁNEK (nar. 1877)

Studoval architekturu ve Vídni u prof. Ohmanna a v Berlíně
1905-bobchodní a živnostenská komora (dnes VŠSE)
1906-průmyslová škola stavební na Chodském náměstí
1906-dům U matky boží ve Veleslavínově ul. čp. 56

Ing. arch. Oldřich STARÝ (1884-1971)

Studoval na ČVUT v Praze
Vedl klub architektů
Redigoval časopisy Stavba a později Architektura ČSR
Vynikl jako moderní architekt a teoretik architektury
Tvořil v duchu pokrokové funkcionalistické architektury
Vnitřní zařízení ředitelny, sborovny a knihovny průmyslové školy stavební
Vila na Lochotíně
Rodinný dům na Klatovské třídě

Ing arch. Stanislav SUDA (1925-1988)

studium Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze
jevištní budova přírodního divadla v Plzni na Lochotíně (1951-61) - spol. F. Sammer
restaurace Dubina v Domažlicích (spol. Z. Vávra, V. Zoubek)

Ladislav SUTNAR (1897-1976)

09.11.1897 - narozen v Plzni
1918-1923 - studia Uměleckoprůmyslové školy v Praze
1921-1930 - navrhuje hračky, loutky, scénografii
1926-1939 - navrhuje okolo 1000 knižních úprav
1929 - uměleckým ředitelem nakladatelství Družstevní práce a designérského ateliéru Krásná jizba
30.léta - navrhuje servisy ze skla a porcelánu, příbory, textilie a předměty z kovu
1932-1939 - ředitelem Státní grafické školy v Praze
1939 - odjíždí deinstalovat československý pavilon na Světové výstavě v New Yorku a do vlasti se už nevrací
1941-1960 - art directorem firmy Sweet`s Catalog Service
1943-1961 - publikuje řadu knih a článků o designu informací, obalovém designu a aranžování zboží
50.léta - pracuje na corporate identity pro řadu amerických firem, na orientačních systémech v architektuře a upravuje ekologický časopis Power
1956-70.léta - spolupracuje s Rádiem Svobodná Evropa a upravuje časopis Svědectví
1961 - putovní výstava a kniha Visual Design in Action
1964 - redesign telefonního seznamu
18.11.1976 - umírá v New Yorku
Ing. Jaroslav SVOBODA (nar. 1891)

působil na průmyslové škole stavební v Plzni
železobetonový most přes Mži na Bílou Horu
účastnil se znovuvýstavby rozbombardované Škodovky

Ing arch. Miloslav SÝKORA (nar. 1928)

studium Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze
obytný soubor v Plzni-Doubravce, družstevní CENTRUM na Doubravce
výstavní areál EX Plzeň
spolupráce na krajské politické škole v Plzni
budova SBČS v Plzni

Š
Ing. arch. Václav ŠUSTR (1884-1950)

Studoval na ČVUT v Praze
Působil u arch. R. Kříženeckého
Spolupracoval s dr. ing. arch, Rudolfem Černým na interiérech kina Elektra
Navrhoval úpravy reprezentačních místností budov B. Chvojky

Ing. Ladislav ŠVÁBEK (nar. 1930)

Studoval na ČVUT v Praze
Autor konstrukčního řešení stavby Zimního stadionu v Plzni, který vyprojektoval ing. arch. Vlad. Urbanec a ing. arch. Pavel Janeček

T
V. Tausenau

budova Československého rozhlasu, nám, Míru v Plzni na Borech

U
Ing. arch. V. URBANEC

zimní stadion v Plzni

W
Otakar WALTR (1890-1963)

Český sochař
Spolupracoval s řadou plzeňských architektů

Ing. arch. Vladimír WEINGÄRTNER (1892-1943)

Studoval na ČVUT v Praze
1924-fasáda třípatrového domu v Bendově ul. 19
1929-šestidům v zahradní vilové čtvrti Bezovka, Čermákova ul.
trojdům v zahradní vilové čtvrti Bezovka, Čermákova ul.
1934-Mandlova škola, dnes gymnázium v ulici Petákově(spol. J. Čada)

Z
Ing. arch. Hanuš ZÁPAL

* 7. února 1885 v Krašovicích u Dolní Bělé
+ 28. listopadu 1964 v Kralovicích
Studoval architekturu na České technice u profesorů Schulze a Kouly.
Pracoval v Plzni na stavebním úřadě.
Projekt Obchodní akademie na Masarykově nám.
Vyprojektoval řadu školních budov nejen v Plzni, ale i v okolí.
Plzeňské krematorium
Zasloužil se o záchranu Mariánské Týnice

Ž
Arch. Ladislav ŽÁK (1900-1973)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Gočára
V roce 1930 krátce vyučoval na Průmyslové škole stavební v Plzni
Teoreticky řešil vztahy mezi krajinou a technickým i architektonickým dílem
Kniha "Obytná krajina" (1947)
 
 

Počet návštěvníků od 23.října 2003: 
Jakékoliv rady, připomínky či návrhy na spolupráci posílejte na adresu zapaleni@seznam.cz
Stránky architektonické skupiny ZAPÁLENÍ © 2004 Petr Vácal